Stále se hovoří o budoucnosti odpadového hospodářství, výstavbě centralizovaných spaloven odpadu, recyklačních linek a bioplynových stanic, se kterými jsou spojené mimo velkých plánů a dotací hlavně mnohamiliardové investice. Za vším by měla být snaha snížit skládkování a zvýšit podíl recyklace a kompostování. V České republice je však většina odpadů vyvážena na skládky. Poplatek za skladování odpadu je u nás doposud nejlevnějším řešením, když nepočítáme to nejvíce zavrženíhodné, které bohužel ještě i dnes praktikuje velká část obyvatel ČR.

Stačí si udělat výlet do lesa, do parku, k jezeru nebo k nějakému odléhlému zákoutí. Pokud nic neobjevíte, gratulujeme! Ale to se pravděpodobně nestane.

Projekt Sick of Trash si klade za cíl na tento problém upozornit a vyvolat přímou akci. I když si uvědomujeme, že naše snaha má pouze minimální dopad na globální životní prostředí, chceme motivovat jedince, aby se chovali zodpovědně.

Přidejte se k projektu Sick of Trash a udělejte něco pro životní prostředí!

Co mohu udělat

#SICKOFTRASH

FACEBOOK

Here we go with 5 winning Sick of Trash 2015 projects. It was hard to choose this year. All the projects were great job and we thank to all participants for their help! Our movement never stops so be SICK OF TRASH all year long! // Tak tady máme 5 vítězných projektů Sick of Trash 2015. Letos bylo opravdu těžké vybrat. Všechny projekty jsou obrovským kusem odvedené práce a my děkujeme účastníkům za jejich pomoc! Tímto to nekončí, buďte SICK OF TRASH po celý rok! The winners are: // Vítěznými projekty jsou: Aneta Čumpelíková - Chrášťany Marek Kutňák a Dominik Štefek - Frenštát pod Radhoštěm Standa - Rakovec Tomáš "Jerry" Straňák a Vít "Fox" Fojtík - Uherský Brod Zuzana Eliášová - Hulín Congratulation! // Gratulujeme! 🌱🌱🌱 #sickoftrash