SICK OF TRASH? SO ARE WE!

Odpad je problémem životního prostředí a je problémem globálním. Mezi největší producenty odpadu patří světově nejvyspělejší země. Ve Spojených státech je to přes 700 kg odpadu na osobu ročně, v Austrálii kolem 690 kg odpadu na obyvatele za rok a v této statistice nezůstává pozadu ani Evropská unie, kde se v roce 2010 průměrné množství vyprodukovaného komunálního odpadu pohybovalo kolem 500 kg na osobu. I když je v České republice nižší průměr a to zhruba 317 kilogramů na obyvatele za rok, nemůžeme si gratulovat. Recykluje se pouze 14% českého odpadu.

Nejen že se v České republice nerecykluje, ale problém je i v zakládání takzvaných černých skládek. O tom, že se lidé nechovají k životnímu okolí zrovna šetrně, se každý přesvědčuje takřka denně. Lesy, řeky, jezera, parky a mnoho dalších ekosystémů jsou lidmi velmi často znečišťovány.

Projekt Sick of Trash si klade za cíl na tento problém upozornit a vyvolat přímou akci. I když si uvědomujeme, že naše snaha má pouze minimální dopad na globální životní prostředí, chceme motivovat jedince, aby se chovali zodpovědně.

Přidejte se k projektu Sick of Trash a udělejte něco pro životní prostředí!

Co mohu udělat…