Stále se hovoří o budoucnosti odpadového hospodářství, výstavbě centralizovaných spaloven odpadu, recyklačních linek a bioplynových stanic, se kterými jsou spojené mimo velkých plánů a dotací hlavně mnohamiliardové investice. Za vším by měla být snaha snížit skládkování a zvýšit podíl recyklace a kompostování. V České republice je však většina odpadů vyvážena na skládky. Poplatek za skladování odpadu je u nás doposud nejlevnějším řešením, když nepočítáme to nejvíce zavrženíhodné, které bohužel ještě i dnes praktikuje velká část obyvatel ČR.

Stačí si udělat výlet do lesa, do parku, k jezeru nebo k nějakému odléhlému zákoutí. Pokud nic neobjevíte, gratulujeme! Ale to se pravděpodobně nestane.

Projekt Sick of Trash si klade za cíl na tento problém upozornit a vyvolat přímou akci. I když si uvědomujeme, že naše snaha má pouze minimální dopad na globální životní prostředí, chceme motivovat jedince, aby se chovali zodpovědně.

Přidejte se k projektu Sick of Trash a udělejte něco pro životní prostředí!

Co mohu udělat

#SICKOFTRASH

FACEBOOK

Tak tohle je naprosto super! #sickoftrash