HULIN

Dump that boys have chosen to clean is located nearby a bicycle path from Hulín to Bílany. This spot works as a rest stop, so the view was making bikers sick. There was a trash of all kind, mostly PET bottles. Afterwards they took all the trash bags to the junkyard in Hulín.

Petr says:

“Skládku, kterou jsme si vybrali, se nachází na cyklostezce z Hulína do Bílan. Je to takový mostek, z kterého nějaké prasata vyházela odpadky dolů. To místo funguje na cyklostezce jako odpočívadlo a už několik let tento výhled znechucoval cyklisty, ale až tato soutěž nás s kamarádem motivovala k tomu, abychom to uklidili právě my. Byly tam odpadky všeho druhu, ale především petláhve. Pytle s odpadky jsme pak zavezli do sběrného dvoru v Hulíně.”