VINICE

Some people have no respect for nature…

Veronika says:

“Někteří lidé jsou velmi neohleduplní k přírodě..”