Kladná – Žilín

Akci zde pořádají každoročně myslivci z Kladné-Žilína za pomoci jejich dětí a kamarádů. I když se sběr odpadků koná pravidelně, kontejner je stále potřeba! Kéž bychom se dočkali doby, kdy nám bude stačit na všechen nalezený odpad pouze malý pytel nebo nejlépe nenajdeme vůbec nic.

Odpadky se sbíraly především podél cest. Kromě plastových láhví, skla, železa, papíru atd., nechyběla ani lednice, wc mísa či pneumatiky.